แนะนำคณะ | ติดต่อคณะ

THAI | ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรม

การเรียนการสอน

ประกันคุณภาพ

จุลสารกระถินณรงค์

ระบบ e-office

สโมสรนิสิต

แผนผังเว็บไซต์

ข่าวเด่น

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน " ๑๐๐ ปี เภสัชจุฬาฯ " ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์

อ่านเพิ่มเติม...

ขยายเวลารับสมัครถึง 10 มกราคม 2557 ! อบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

อ่านเพิ่มเติม...

ดาว์นโหลดภาพโลโก้ ครบรอบ 100 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรพิเศษ นอกเวลาราชการ) Master of Science Program in Cosmetic Science

อ่านเพิ่มเติม...

ดาว์นโหลด e-book 60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

อ่านเพิ่มเติม...

www.facebook.com/Pharmacy.CU

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-215-0871-7 โทรสาร. 02-255-8227