แนะนำคณะ | ติดต่อคณะ

THAI | ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ห้องเรียนออนไลน์

ระบบสารสนเทศภายในคณะฯ

บริการวิชาการ

ข่าวเด่น

กองทุน 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

JOB FAIR 2014 : มหกรรมนัดพบแรงงาน 2014 7 พ.ย.-8.30 น.-นวัตกรรมชั้น10

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครเภสัชกรเข้าฝึกอบรมหลักสูตร ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด 2558 1 พ.ย. - 12 ธ.ค. 57

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงพลัง

อ่านเพิ่มเติม...

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ลิงค์ดาว์นโหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม...

ดาว์นโหลดภาพโลโก้ ครบรอบ 100 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-215-0871-7 โทรสาร. 02-255-8227