News
โครงการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม เภสัชฯ สร้างบุญ ถวายเทียนพรรษา 2562 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดกระทุ่มราย จังหวัดอ่างทอง (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)
ขอเชิญชวนบริจาคชนวนมวลสารสำหรับการหล่อพระพุทธรูปประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิ๊กที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสมทบทุนกองทุน 100 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อ "พัฒนาคณะ พัฒนาเภสัชกร พัฒนาสุขภาพประชาชนไทย" โดยร่วมสมทบทุนที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 038-458060-9 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pharm.chula.ac.th/fund100yrs