ผักชี

ชื่อผัก : ผักชี  Coriander
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coriandrum sativum Linn
ชื่อวงศ์ : Apiaceae
ส่วนที่ใช้รับประทาน : ทั้งต้น
สรรพคุณ : - ใช้กินแกล้มกับอาหารเพื่อช่วยให้รสรื่นขึ้น และแต่งสีอาหารให้น่ารับประทาน ใช้แต่งกลิ่นเหล้ายิน
เป็นเครื่องเทศที่ใช้แพร่หลายในหลายประเทศ เช่น จีน, ไทย, ยุโรป  ช่วยรักษาอาการปวดท้อง และช่วยย่อยอาหาร
- น้ำมันหอมระเหยในผักชีช่วยให้สบายท้อง แต่มีกลิ่นรุนแรง