อาการของผู้ติดเชื้อเอดส์

        ระยะที่ 1 :  ไม่มีอาการใดๆปรากฏลักษณะเหมือนคนปกติทั่วไป

        ระยะที่ 2 :   เริ่มปรากฏอาการ

        ระยะที่ 3 :  เป็นเอดส์เต็มขั้น  ภูมิต้านทานของร่างกายถูกทำลายไปมาก ติดเชื้อบ่อย  อาจเป็นมะเร็งบางชนิด