กระบวนการย่อยอาหารบริเวณทางเดินอาหาร

ปาก มีเอนไซม์อไมเลสและมีสภาวะเป็นเบส จึงย่อยแป้งให้เป็นเดกซ์ตรินหรือมอลโตส แป้งส่วนใหญ่จะถูกย่อยเป็นเดกซ์ตริน และบางส่วนของเดกซ์ตรินถูกย่อยเป็นมอลโตส
คอหอยและหลอดอาหาร ไม่มีการย่อยแต่มีการบีบไล่อาหาร ก้อนอาหารที่บีบไปเรียก โบลัส (bolus)
กระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหารมีการสร้างน้ำย่อย (Gastic juice) กรดHCl เข้มข้น 2% ส่งเข้าไปจะคลุกเคล้าเป็นของเหลวที่เรียกว่าไซม์ (chyme) และในกระเพาะยังมีการสร้างน้ำย่อยที่ไม่สามารถย่อยอาหารได้ ต้องเปลี่ยนรูปก่อนจึงจะย่อยอาหารได้ และมีการสร้าง เมือก (mucus) เพื่อเคลือบกระเพาะและหล่อลื่น และยับยั้งเปปซินและเรนนิน ซึ่งย่อยโปรตีนไม่ให้ย่อยกระเพาะเองด้วย
ลำไส้เล็ก ในส่วนดูโอดีนัม มีน้ำย่อยเกิดจาก ลำไส้เล็ก (intestine juice) น้ำดี (bile) สร้างจากตับ ส่งมาเก็บที่ถุงน้ำดี มีฤทธิ์เป็นเบสเล็กน้อย ไม่ถือเป็นเอนไชม์แต่ทำให้ไขมันแตกตัว เพื่อให้ไลเปสย่อย และน้ำย่อยจากตับอ่อน (pancreatic juice)