ปากและคอหอย

1.ปาก

เป็นอวัยวะแรกของระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย ลิ้น เหงือก ฟัน แก้ม ฯลฯ ซึ่งช่วยกันทำหน้าที่โดยการช่วยให้ปากมีการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็ฏลง ซึ่งจะมีน้ำลายมาช่วยหล่อลื่นและมีเอนไซม์บางชนิดมาย่อยอาหารจำพวกแป้ง คือ อไมเลส (amylase)
ริมฝีปาก (lip)
ช่องแก้ม (buccal cavity) จะพบต่อมน้ำลายใต้หู (parotid gland) ซึ่งจะส่งน้ำลายมาที่แก้มบริเวณกราม ดังนั้น เวลาเคี้ยวของเปรี้ยวจะรู้สึกปวดเนื่องจากน้ำสลายออกมา
ช่องปาก (oral cavity) มีต่อมน้ำลาย 2คู่ คือ ต่อมใต้ขากรรไกร (submaxillary gland) อยู่ใต้ขากรรไกรและต่อมใต้ลิ้น (sublingual gland) อยู่ใต้ลิ้น
ลิ้น (tongue) ใช้ในการคลุกเคล้าอาหารเข้ากันและยังมีปุ่มรับรส ทำหน้าที่รับรสชาติทั้ง 4
เหงือก (gum) ทำหน้าที่ยึดฟันให้ติดกับขากรรไกร

ฟัน (tooth) ฟันคนเราปกติมี 2ชุด คือ ฟันน้ำนม (มี20ซี่) และ ฟันแท้ (มี32 ซี่)
ตัวฟัน (crown) เป็นส่วนที่โผล่พ้นเหงือกขึ้นมา
รากฟัน (root) เป็นส่วนที่ฝังอยู่ในตัวเหงือก มีจำนวน 1-3 ราก แล้วแต่ว่าเป็นฟันชนิดใด
คอฟัน (neck) เป็นช่วงคอดที่อยู่ระหว่างตัวฟันกับรากภายในของเนื้อฟัน


2.คอหอย (pharynx)

ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของหลอดลมหรืออากาศจากจมูกไปยังกล่องเสียง (larynx) และเป็นทางผ่านของอาหารไปยังหลอดอาหาร (esophagus) รวมทั้งเป็นตัวช่วยทำให้เกิดเสียงในช่วนนี้มีท่อ เชียนต่อกับหูส่วนกลางใช้ปรับความดันภายในร่างกายให้เท่ากับภายนอก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

คอหอยส่วนจมูก (nasophagus)
คอหอยส่วนปาก (
oropharynx)
คอหอยส่วนกล่องเสียง (
larynxgopharynx)