เบ็ดเตล็ด

  • ยาสีฟัน
  • แปรงสีฟัน
  • ไหมขัดฟัน
    ยาสีฟัน
    คือผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเพื่อใช้กับแปรงสีฟัน เพื่อกำจัดครับจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่บนผิวฟันเพื่อให้ปากและฟันสะอาด สดชื่น และเพื่อกำจัดคราบสีที่ติดบนฟัน จริงๆแล้ววิธีแปรงฟันที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญที่สุด ยาสีฟันเป็นเพียงส่วนที่ช่วยในการทำความสะอาดและขัดพื้นผิวฟัน ในปัจจุบันยาสีฟันได้รับการปรับปรุงคุณภาพ โดยผสมสารช่วยในการทำความสะอาดและเสริมสร้างสุขภาพฟัน เช่น ฟลูออไรด์ สารลดคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลาย เป็นต้น
    แบ่งได้เป็น3ประเภท
    1. ยาสีฟันผง ปัจจุบันมีการทำจำหน่ายน้อยลง เนื่องจากการใช้ไม่สะดวกเหมือนยาสีฟันเหลวข้น และมีข้อเสียคือ มีผงขัดที่ค่อนข้างหยาบทำให้ฟันสึกได้ง่าย
    2. ยาสีฟันที่มีลักษณะเป็นครีม เป็นแบบที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเพราะมีความข้นพอเหมาะเมื่อบีบวางบนแปรงสีฟันประกอบด้วยส่วนผสมต่างๆดังนี้
      • ผงขัด ควรใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดละเอียด ไม่ควรใช้ชนิดที่มีผงขัดหยาบหรือยาสีฟันที่เป็นผง เพราะผงขัดที่หยาบจะทำให้ผิวเคลือบฟัน และเนื้อฟันถูกขัดจนสึกไป รวมทั้งอาจทำอันตรายต่อเหงือกได้
      • สารทำให้เกิดฟอง
      • สารควบคุมความเหนียวข้น
      • สารควบคุมความเป็นกรดด่าง
      • สารกันชื้น
      • สารที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นและรส
    3. ยาสีฟันเหลวข้นชนิดใส เป็นยาสีฟันชนิดผสมผงขัดโปร่งแสง ประสิทธิผลในการทำความสะอาดฟันเหมือนกับชนิดครีม

    ยาสีฟันลดคราบจุลินทรีย์ : ยังไม่มีผลที่เชื่อถือได้ในปัจจุบัน เนื่องจากสารเคมีที่ป้องกันการเกิดคราบจุลินทรีย์นั้นยังไม่ควรใช้ในระยะยาวต่อเนื่องกัน จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อทันตแพทย์เห็นสมควร
    วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคปริทันต์อักเสบก็คือการกำจัดคราบจุลินทรีย์โดยการแปรงฟัน ซึ่งทำได้โดยไม่ต้องใช้ยาพิเศษแต่อย่างใด และต้องแปรงฟันสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน

    ยาสีฟันลดหินน้ำลาย : การเกิดหินน้ำลายเกิดจากการตกตะกอนของเกลือฟอสเฟตในน้ำลายบนแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวฟัน ดังนั้นส่วนประกอบของน้ำลาย และความเป็นกรดเป็นด่างจะมีส่วนในการทำให้การเกิดหินน้ำลายเร็วและช้าต่างกันไปในแต่ละบุคคล การหาสารลดหินน้ำลายเพื่อผสมในยาสีฟันยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร กลไกของการลดหินน้ำลายก็คือ ไประงับการเพิ่มขนาดของหินน้ำลาย โดยยับยั้งการตกผลึกของแคลเซียมและฟอสเฟต แต่มันอาจจะทำให้ลดการตกผลึกบนเคลือบฟันด้วยก็ได้ ซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีต่อฟันอย่างไรก็ตามจากความรู้ในการเกิดหินน้ำลายข้างต้น วิธีการป้องกันการเกิดหินน้ำลายที่ดีที่สุด จึงยังคงเป็นการกำจัดคราบ จุลินทรีย์บนผิวฟันให้หมด

    ยาสีฟันไทรโคลซาน : ไทรโคลซานเป็นยาระงับเชื้อที่ได้นำมาใส่ในยาสีฟัน เพื่อลดคราบ จุลินทรีย์ และการอักเสบของเหงือก มีความปลอดภัยค่อนข้างมาก

    ยาสีฟันลดการเสียวฟัน : อาการเสียวฟันมีสาเหตุจากอะไรนั้นยังไม่ทราบชัดเจนแต่มักพบเสมอในฟันสึก และฟันผุ แต่ก็ไม่มีความสัมพันธ์กันมากนัก เพราะบางครั้งฟันที่ผุลึกในบางคนก็ไม่มีอาการเสียว แต่ในบางคนการมีฟันสึกเพียงเล็กน้อยจะรู้สึกเสียวมาก โดยเฉพาะที่คอฟันอาการเสียวเนื่องจากเหงือกร่นพบบ่อยในผู้สูงอายุและในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การเสียวฟันมักจะเสียวเมื่อมีการกระตุ้น เช่น จากของเย็น ของหวาน ของเปรี้ยว และการโดนลม เมื่อหยุดการกระตุ้น อาการมักจะหายไป ในบางรายพบว่าเสียวฟันมากจนรับประทานอาหารไม่ได้

    images/10.jpg
    รูปภาพแสดงชนิดของยาสีฟันที่ผสม STRONCIUMCHLORIDE

    แปรงสีฟัน


    การใช้ไหมขัดฟัน
    1. ดึงไหมขัดฟันออกจากกล่องความยาวพอประมาณ 1 ฟุต
    2. ใช้ตามร่องฟันที่เศษอาหารสามารถเข้าไปติดได้