กิจกรรมประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2542 : เอกสารแผ่นพับ และรายงานเรื่อง
"สาระจากงานจุฬาฯ วิชาการ 42"
นิสิตกลุ่มที รายงานเรื่อง
1 น้ำมันปลา
2 อาหารกับการรักษาสุขภาพ
3 สุขภาพกับความงาม
4 ทันตสุขภาพ
5 ฟ. ฟันสะอาดจัง
6 วิทยาการเพื่อสุขภาพ
7 การฝังเข็มและแมคโครไบโอติกส์
8 กว่าจะเป็นคุณแม่
9 สมุนไพรและเกลือแร่
10 สมุนไพรและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
11 อาหารและกายภาพบำบัดในชีวิตประจำวัน
12 ความมหัศจรรย์ของระบบร่างกายคน
13 โรคเบาหวาน
14 การดูแลสุขภาพฟันและฟันปลอม


[Back to Previous]