ห้องสมุดยินดีให้บริการ  

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิด                

ช่วงสอบเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-20.00น. เสาร์-อาทิตย์ ปิด

ช่วงปิดภาคการศึกษาเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00น. เสาร์-อาทิตย์ ปิด

ติดต่อ โทร.02-2188300 fax. 02-2188299 E-mail : pharmlibrary@chula.ac.th

สืบค้นหนังสือ

 

ยืมหนังสือต่อ Click

หนังสือใหม่ประจำเดือน มกราคม 2562 บน facebook Click

 

News