คำชี้แจง : Website นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เรื่องยาและโรค การใช้ยาและเป็นช่องทางรวบรวมคำถามที่พบน้อย
*** หากมีข้อส่งสัยเพิ่มเติมโปรดปรึกษาแพทย์โดยตรง หรือ ปรึกษาเภสัชกร ผ่านทาง
Line Official: @guruya