News
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2562
เวทีจุฬาฯเสวนา ครั้งที่ 19 เรื่อง “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ..?” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 (คลิ๊กที่ภาพอ่านรายละเอียด)