บริการของหน่วย COSM มีดังนี้

1. ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยของเครื่องสำอางทั้งในหลอดทดลองและในอาสาสมัคร ได้แก่ การประเมินฤทธิ์ต้านไทโรสิเนสและต้านออกซิเดชัน การประเมินหาค่า Sun Protection Factor การประเมินประสิทธิภาพการซึมผ่านผิวของสารสำคัญ รวมถึงการประเมินฤทธิ์ชะลอริ้วรอยและช่วยให้ผิวขาวในอาสาสมัคร

2. วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางทุกระดับ ตั้งแต่วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จนถึงระดับนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีศักยภาพเชิงพาณิชย์

การขอรับบริการ

      ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-218-8454 หรืออีเมล์ cudhip.pharm@gmail.com