การประชุมวิชาการ ศคภท. 2562

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562 หัวข้อ "งานดี มีสุข ในยุค 4.0"
ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบ Oral Presentation และรูปแบบ Poster Presentation
ซึ่งบุคลากรของคณะฯเรา สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้ถึง 3 รางวัล ดังนี้ 
1. คุณประจักษ์ บุญโสภา ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน
    เรื่อง โครงการพลังงานทดแทนการผลิตไฟฟ้าด้วยลงจากเครื่องระบายลมร้อนของเครื่องปรับอากาศ
2. เภสัชกร ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    การนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานสำนักงาน
    รูปแบบ Oral Presentation
    เรื่อง การพัฒนาซอร์ฟแวร์เพื่อช่วยการบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนิสิตเภสัชศาสตร์
3. คุณสุพจนา สิทธิกูล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
    การนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ
    รูปแบบ Poster Presentation
    เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
    เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนปฏิบัติการสมุนไพรเพื่อการบำบัดโรคและเสริมสุขภาพ
 
โดยทั้งสามท่านได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นที่ปลาบปลื้มยินดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอย่างยิ่ง
 
ชมภาพกิจกรรม
 
ชมภาพและดาว์นโหลดภาพจากคลังภาพจากกรูเกิ้ลไดร์ฟ
 
ชมภาพจากเฟสบุ๊กคณะฯ