พิธีสวมเสื้อกาว์นวิชาชีพ 2562 : White Coat Ceremony 2019

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ..ในงาน
" พิธีสวมเสื้อกาว์นวิชาชีพ : White Coat Ceremony "
ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคาร 80 ปีเภสัชฯ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
PHOTO : White Coat Ceremony 2019.