โครงการจัดสร้างพระพุทธสรรพพิพิธพรชัย

โครงการจัดสร้างพระพุทธสรรพพิพิธพรชัย
พระพุทธรูปประจำคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโอกาสครบ 100 ปีการสถาปนาการศึกษาเภสัชศาสตร์ และพัฒนาการจากโรงเรียนแพทย์ปรุงยาสู่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2456-2556


ขอเชิญชวนบริจาคชนวนมวลสาร
สำหรับการหล่อพระพุทธรูปประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ในปีงบประมาณนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปโดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธสรรพพิพิธพรชัย”  มีประติมากรผู้ออกแบบ คือ หม่อมหลวงจักรพล รัชนี โดยมีความตั้งใจจะให้เป็นพระพุทธรูปประจำคณะ และให้ผู้สนใจได้เช่าบูชา
 
ขณะนี้การออกแบบใกล้เสร็จสิ้น และคาดว่าจะเริ่มเททองหล่อนำฤกษ์และหล่อพระตามการสั่งจองประมาณเดือน มิถุนายน
 
ช่วงนี้จึงอยู่ระหว่างการรวบรวมชนวนมวลสารเพื่อนำมาหล่อชนวนนำฤกษ์ ทั้งนี้สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงมีพระเมตตา ทรงจารแผ่นทอง แผ่นเงินและแผ่นทองแดง ประทานแก่คณะเป็นปฐมฤกษ์เพื่อการนี้
 
จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาและมีทองชนวนที่เหลือจากพิธีเททองพระเครื่องรุ่นต่างๆ หรือโลหะมงคล เช่น ตะกรุด แผ่นยันต์ แผ่นทอง แผ่นเงิน ที่จารโดยพระเกจิอาจารย์ สามารถบริจาคมาเพื่อร่วมเป็นมวลสารในการหล่อชนวนนำฤกษ์  โดยบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 
ส่วนท่านใดที่ไม่มีโลหะมงคลหรือทองชนวน แต่มีพระเครื่อง (เช่น รูปหล่อ/เหรียญพระพุทธหรือของพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่รู้จัก เคารพสักการะของประชาชน) สามารถร่วมบริจาคได้ โดยทางผู้จัดสร้างจะเชิญมาติดใต้ฐานพระพุทธรูปแทน
 
ติดต่อบริจาคหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
 
1.รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ภาคภูมิ เต็งอำนวย
ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม
โทรศัพท์     : 02-218 8401
มือถือ          : 065-829 1514
Facebook    : Parkpoom Teng
Line ID       : parkpoom-iphone5
E-mail        : parkpoom.rx@gmail.com
 
2. คุณผมพัทชรี สุภางย์ยุทธลิขิต สำนักงานฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
โทรศัพท์    : 02-218 8253
มือถือ         : 081-822 3612
Line ID      : 0818223612
 
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านมาด้วย ณ ที่นี้
จากคณะผู้จัดสร้างพระพุทธสรรพพิพิธพรชัย
 
*สำหรับผู้สนใจเช่าบูชาเพื่อเป็นศิริมงคล คณะฯจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสั่งจอง ให้ทราบต่อไป ประมาณกลางปี
 

แบบร่างองค์พระ ปางประทานพร : ด้านหน้า

แบบร่างองค์พระ  ปางประทานพร : ด้านหลัง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
ทรงพระเมตตาประทานพระนามและทรงจารแผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นทองแดง เพื่อหลอมเป็นชนวนนำฤกษ์

 

ชนวนมวลสารชุดแรกสำหรับการหล่อพระพุทธรูปประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิมากรผู้ปั้นออกแบบ คือ หม่อมหลวงจักรพล รัชนี  
https://www.facebook.com/JakrapolArtStudio/


(ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ : PR Center T.88425)