ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 4 Admissions 2562

ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admissions
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย หน่วยทะเบียน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-8268 หน่วยทะเบียน

- 1. ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 4 Admissions

- 2. ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กรอ.) ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
- 3. กำหนดการรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(คลิ๊กที่ลิงค์ดูรายละเอียด หรือดาว์นโหลดไฟล์ PDF)