* โปรดทราบข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด

ลงประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
- ประกาศการให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
- ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุที่ชำรุด
  จำนวน 330 รายการ (เหมารวม 1 ชุด)
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
 
- ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง
 
- ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง


ลงประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
- ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์โดยใช้สารตัวอย่างปริมาณน้อย จำนวน 1 เครื่อง
       (ดาว์นโหลดเอกสาร โปรดคลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
- ประกาศประกวดการให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 


ลงประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
- ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ระดับ Pilot จำนวน 1 ชุด
        (ดาว์นโหลดเอกสาร โปรดคลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561
- ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   จำนวน  1  เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561
- ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 1 งาน
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
- ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  เครื่อง Rheometer จำนวน 1 ชุด
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  เครื่อง Rheometer จำนวน 1 ชุด
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
   คณธเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มัความประสงค์ประมูลขายทอดตลาด ดังนี้
        (ดาว์นโหลดเอกสาร โปรดคลิ๊กที่ลิงค์ข้อความ)
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
- ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  เครื่องเขย่าสารโมเลกุล (Shaker) จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศจัดซื้อ โดยวิธีประกวดราคา
  เครื่อง Rheometer จำนวน 1 ชุด
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศจัดซื้อ โดยวิธีประกวดราคา
  เครื่อง Freezer - 80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศจัดซื้อ โดยวิธีประกวดราคา
  เครื่อง Nanodrop จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
- ประกาศประกวดการให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
- ประกาศประกวดการให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ร้านกาแฟ)
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
- ประกาศจัดซื้อ โดยวิธีประกวดราคา
  เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast Protein Liquid Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
- ประกาศจัดซื้อ โดยวิธีประกวดราคา
  เครื่อง GC with head space จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2560
- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
- ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร
  ใน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ขอรับและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ถึง 22 ธันวาคม 2559
  ประกาศผลวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast Protin Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง
 
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559
- ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  เครื่องแยกสารโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast Protein Liquid Chromatography) จำนวน 1 ชุด
  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  (6 ธันวาคม 2559 – 9  ธันวาคม 2559)
        (ดาว์นโหลดเอกสาร โปรดคลิ๊กที่ชื่อรายการ)
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องแยกสารแบบเก็บ fraction จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560) จำนวน 1 งาน
 
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559
- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560) จำนวน 1 งาน
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2560) จำนวน 1 งาน
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
- ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : T0R)
  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) คณะเภสัชศาสตร์
        (ดาว์นโหลดเอกสาร โปรดคลิ๊กที่ชื่อรายการ)
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการดังนี้
        - เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 3 ชุด
        - ระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์  จำนวน 3 ชุด
        - กล่องขยายสัญญาณภาพ  จำนวน 4 ชุด
        - เครื่องผสมสัญญาณ  จำนวน 1 ชุด
        - จอทีวี LED  จำนวน 4 ชุด
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559
- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
   รถตู้  จำนวน 1 คัน
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559
- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
   ระบบเครื่องเสียง  (ห้องประชุมนานาชาติ) จำนวน 1 ระบบ
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
   เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Ultracentrifugation) จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559
- ประกาศขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR)
 เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิ
 (Ultracentrifugation)   จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครุภัณฑ์
   Vacuum จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
   เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครุภัณฑ์
   ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยไทเทรตฟิสเซอร์ (Karl Fisher and Automatic Titrator) จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
- ประกาศขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR)
  เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง  (HPLC) จํานวน 1 เครื่อง 
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องลดขนาดอนุภาคความดันสูง (High Pressure Homogenizer) จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ  จำนวน 1 เครื่อง
 
ลงประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิ Ultracentrifugation) จำนวน 1 เครื่อง
 

ลงประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์ (GC-MS/MS) จำนวน 1 เครื่อง
        (ดาว์นโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถภาพสูงชนิดความดันสูงแบบรวดเร็ว (UPLC/FHPLC/UPLC)
  จำนวน 1 เครื่อง
       (ดาว์นโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
   เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถภาพสูง (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง
        (ดาว์นโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น  (Lyophillizer)
        (ดาว์นโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น  (Encapsulator)
        (ดาว์นโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวี-วิสิเบิล  (UV-Vis Spectrophotometer)
        (ดาว์นโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดฟลูออเรสเซนส์  (Fluorescence Spectrophotometer)
        (ดาว์นโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน (Anaerobic Chamber)
        (ดาว์นโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ชนิดเฟลมไอโอเซชั่น (GC-FID)
        (ดาว์นโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559
- เรื่อง การให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
           ยื่นใบสมัคร 17 - 28 มี.ค. 2559 ประกาศผล 29 มี.ค. 2559
        (ดาว์นโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่)

ลงประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559
- ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่อง การให้เช่าสถานที่บริการถ่ายเอกสาร
         (ดาว์นโหลดเอกสาร ที่นี่ คลิ๊ก)